Studentsamskipnaden i Stavanger er en av landets 14 studentsamskipnader.

SiS dekker velferdsbehovene til vel 8 500 studenter ved; Universitetet i Stavanger, Den sosialpedagogiske høgskolen, Folkeuniversitet i Rogaland, Kunstskolen i Stavanger, Misjonshøgskolen og Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, avd. Stavanger. Siste leilighets prosjekt på student bygg som er under oppføring er Rennbergstien.