Krigen i Ukraina ryster nå en hel verden og hver og en av oss. En så brutal invasjon av et stort, fredelig naboland har vi ikke sett i Europa siden andre verdenskrig.
Vi ser med forskrekkelse nyhetsstrømmen med stadige militære angrep som medfører store ødeleggelser og hvor millioner av mennesker drives på flukt. Hovedfokus hos oss alle er selvsagt den humanitære situasjonen for Ukrainas befolkning, og mange gode krefter er i sving for å bistå mennesker på flukt.

Norac Badekabiner har til informasjon ingen produkter i vårt sortiment i markedet produsert i Russland, og vi har heller ikke noen forretningsmessig eller annen relasjon til russiske selskaper.

Russland og Ukraina er blant verdens største eksportører av kritiske råvarer som for eksempel gass og olje, samt metaller som aluminium, nikkel, kobber, leire og stål. Krigen og sanksjonene mot Russland medfører derfor en betydelig negativ effekt på produksjon, transport, tilgjengelighet og prisutvikling i svært mange sektorer.

Krigen har for Norac Badekabiner medført en uforutsett, akutt situasjon, med begrensinger i råvaretilgang, og hvor energiprisene i tillegg øker drastisk. Det er usikkert hvor lenge dette vil vedvare. Vi forventer at en rekke produsenter/våre underleverandører vil meddele oss om råvaremangel, og prisene i ulike markeder og sektorer stiger raskt. Vi forsikrer at vi gjør alt som står i vår makt for å minimere virkningene for våre kunder med de tiltak som rimeligvis kan forventes av oss som leverandør.

Det er grunn til å anta at situasjonen for flere av våre leverandører vil utgjøre berettiget force majeure og at den tyngende situasjonen uansett i henhold til våre leveringsvilkår kvalifiserer for ansvarsfritak også for Norac Badekabiner for de forsinkelser som måtte oppstå. Vi jobber hardt for å sikre leveransene fra våre leverandører, men vil herved forhåndsvarsle våre kunder om at man dessverre må være forberedt på forsinkelser uten ansvar for Norac Badekabiner. Vi vil for øvrig holde våre kunder oppdatert på situasjonen etter hvert som vi får oversikt, og kreve nødvendige fristutsettelser for levering når vi vet mer om leverandørsituasjonen.

Vi ønsker imidlertid så langt det er rimelig, å ivareta våre kunder best mulig. Vi ønsker derfor dialog med kundene våre for å raskest mulig få oversikt over behovene og betalingsvilligheten fremover, slik at vi kan foreta de riktige prioriteringene.  Der det er avtalt rett for prisjustering for Norac Badekabiner må påregnes endrete priser.

Vi håper at forsinkelsene og ulempene fremover ikke blir større for partene enn at kontraktene lar seg gjennomføre med eventuelle justeringer på pris og tid.

Med ønske om forståelse og et fortsatt godt samarbeid.

 

Med vennlig hilsen

Norac Badekabiner AS
Rune Aarrestad
Sign
_____________________
Daglig leder