Prosjektet består av et bygningsvolum på 8 etasjer som knytter seg på eksisterende hotell.

I 1. etasje finner vi adkomst og resepsjon for hotellet, med to hotelletasjer over. De øverste etasjene er planlagt som boligetasjer med 2-6 leiligheter pr etasje.